Lắp đặt mái che lấy sáng Canofix cho nhà ở, Tỉnh Hậu Giang