Công trình thi công mái che Canopy tại Resort Phan Thiết